Kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Thứ tư, 17/01/2018, 13:53 (GMT+7)

(Chính trị) - Đồng chí Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 với tinh thần thực sự cầu thị, nghiêm túc.

​Đồng chí Võ Văn Thưởng chỉ đạo hội nghị kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017 - Ảnh 1

Đồng chí Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Sáng 17/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017. Đồng chí Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Võ Văn Phuông – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương; lãnh đạo các vụ của các ban Đảng Trung ương được phân công phụ trách theo dõi Nghệ An cùng dự.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thái Thanh Quý – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cho biết, sau khi nhận được sự chỉ đạo của Trung ương tại Công văn số 3393 ngày 10/11/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017 và Công văn 5580 ngày 22/12/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc gợi ý kiểm điểm năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch tổ chức kiểm điểm nghiêm túc; xây dựng các dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể, cá nhân theo đúng quy định.

​Đồng chí Võ Văn Thưởng chỉ đạo hội nghị kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017 - Ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh tập trung phân tích làm rõ các tồn tại, hạn chế theo gợi ý kiểm điểm năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo làm rõ kết quả khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra trong báo cáo kiểm điểm năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và việc thực hiện Chương trình hành động số 26 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời nghiêm túc chỉ đạo chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện các dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể và cá nhân sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đoàn công tác Trung ương vừa qua.

Người đứng đầu Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình là một hoạt động quan trọng, thường niên về công tác xây dựng Đảng, là dịp để tập thể, cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ kiểm điểm, đánh giá toàn diện những ưu điểm, tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là các nội dung Ban Bí thư Trung ương Đảng gợi ý kiểm điểm, làm cơ sở để đề ra các chủ trương, giải pháp đúng, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

“Tôi mong muốn các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng các báo cáo, đánh giá đúng ưu điểm, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm; xác định rõ vai trò và trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật nhà nước, tránh nể nang, hình thức” – Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, theo phân công của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí cùng đoàn công tác dự kiểm điểm tập thể và cá nhân của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An năm 2017 nhằm kiểm điểm, phân tích, làm rõ những kết quả nổi bật và những vấn đề cần phải rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo gợi ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá, nội dung gợi ý kiểm điểm của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An khá toàn diện ở hầu hết các lĩnh vực như: thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; kết quả khắc phục, sửa chữa các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra trong kiểm điểm năm 2016 và những vấn đề mới được triển khai liên quan tới việc xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị: “Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An với tinh thần thực sự cầu thị, nghiêm túc, cần nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, phân tích, làm rõ các kết quả đạt được cũng như thẳng thắn chỉ ra các hạn chế, yếu kém trên các mặt mà Ban Bí thư Trung ương Đảng đã gợi ý; làm rõ các nguyên nhân của mặt được cũng như những hạn chế, thiếu sót; rút ra kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới”.

​Đồng chí Võ Văn Thưởng chỉ đạo hội nghị kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017 - Ảnh 3

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đề nghị, mỗi cá nhân trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình về những kiểm điểm của tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân được phân công để hoàn chỉnh bản kiểm điểm tập thể. Trên tinh thần đó, mỗi đồng chí tùy theo chức trách cá nhân của mình, nghiên cứu kỹ kiểm điểm tập thể để hoàn thiện kiểm điểm cá nhân.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tin tưởng: “Đợt kiểm điểm sẽ đạt yêu cầu đề ra, góp phần tích cực và thiết thực trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ tỉnh Nghệ An”.

Tiếp đó, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm điểm theo các nội dung được Ban Bí thư Trung ương Đảng và các thành viên đoàn công tác gợi ý. Chiều nay, Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục làm việc.

(Theo Nghệ An)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]