Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Thứ tư, 21/03/2012, 08:58 (GMT+7)

(Chính trị) - Kết thúc Hội nghị cán bộ chủ chốt TPHCM quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, chiều 21-3, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ chính Trị, Bí thư Thành ủy TPHCM giải đáp nhiều vấn đề ở thảo luận tổ, đồng thời chỉ đạo một số việc cần lưu ý trong quá trình quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của trung ương, chỉ thị và kế hoạch của Bộ chính Trị về công tác xây dựng Đảng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải quán triệt các nội dung Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải quán triệt các nội dung Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI.

“Tự gột rửa, tự sửa mình”

Đồng chí Lê Thanh Hải đánh giá, ý kiến đóng góp của 338 đại biểu tại các tổ thảo luận là rất xác đáng, thiết thực với thực tế ở TPHCM, thể hiện tâm huyết với tinh thần trách nhiệm cao. Khẳng định thành tựu, ưu điểm, bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng của Đảng ta qua hơn 80 năm xây dựng và trưởng thành, các đại biểu đánh giá cao sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4; biểu thị sự đồng tình, tin tưởng sự thành công việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng đợt này. Các ý kiến nhất trí cao 4 nhóm giải pháp mang tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Để từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhiều đại biểu đề xuất một số cách làm cho phù hợp, hiệu quả ở đơn vị mình. Đồng chí Lê Thanh Hải gợi ý, mỗi đơn vị, mỗi cá nhân mà trước hết là từng đồng chí cấp ủy, người đứng đầu tự giác, gương mẫu tự phê bình, kiểm điểm, nhìn lại mình có nằm trong “một bộ phận không nhỏ” đó không, rồi tự điều chỉnh mình, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình.

Sẽ kỷ luật cán bộ không tự giác

“Thông qua kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đợt này, các cấp ủy sẽ có thêm cơ sở để hiểu rõ thêm cán bộ của mình, từ đó rà soát, sàng lọc đội ngũ cán bộ để quy hoạch, chuẩn bị nhân sự cấp ủy, nhất là các chức danh chủ chốt trong nhiệm kỳ 2015 – 2020″

Trả lời thắc mắc về mốc thời gian kiểm điểm, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải nêu rõ bản thân tên của Nghị quyết là “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tức là tính “cho đến thời điểm hiện nay” về 3 nội dung trên. Một số ý kiến muốn rõ hơn khái niệm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đồng chí Lê Thanh Hải nhấn mạnh đến cách giải thích của Tổng bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4. Chẳng hạn, nên phân biệt cụm từ suy thoái về “tư tưởng chính trị” hay “chính trị tư tưởng” hay “chính trị, tư tưởng”, thì Tổng Bí thư nói rõ, nên dùng “suy thoái về tư tưởng chính trị”.

Sự suy thoái tư tưởng chính trị thể hiện ở chỗ phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, dao động, thiếu niềm tin, sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo nhận thức sai trái, quan điểm lệch lạc, không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao, không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng… Đồng chí Lê Thanh Hải cũng yêu cầu từng cấp ủy, từng đồng chí ở Đảng bộ TPHCM làm theo gợi ý của Tổng Bí thư, nghĩa là căn cứ từng điểm để rà lại xem mình thế nào. Cương lĩnh đã nói, Nghị quyết đã nói, có nói khác ra bên ngoài không…

Đồng chí Lê Thanh Hải lưu ý, khác với trước đây, Trung ương đề ra cách làm mới, đó là trước khi mở hội nghị kiểm điểm phải tổ chức lấy ý kiến góp ý của cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc, MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội cùng cấp và các đồng chí nguyên là cấp ủy viên cùng cấp. Ủy ban kiểm tra chủ trì phối hợp với ban tổ chức, ban tuyên giáo, ban dân vận, văn phòng và các cơ quan liên quan kiến nghị với cấp ủy (hoặc thường vụ cấp ủy) nội dung gợi ý kiểm điểm cho tập thể, cá nhân ở những nơi có vấn đề “nổi cộm”…

Về các bước, cấp trên làm trước, cấp dưới làm sau; tập thể làm trước, cá nhân làm sau; cá nhân người đứng đầu làm trước, lần lượt cứ như thế. Làm xong, xem đã đạt yêu cầu chưa, nếu chưa được thì làm lại, rồi thông báo kết quả. Đồng chí Lê Thanh Hải cho biết nhân đợt kiểm điểm này, TPHCM sẽ kiên quyết xử lý kỷ luật những cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên không tự giác, không tự nhận và không khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã nêu ra.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hải tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống cách mạng, luôn phát huy tính năng động, sáng tạo đúc kết được nhiều kinh nghiệm, cách làm hay, đồng thời trên cơ sở nắm vững nội dung Nghị quyết Trung ương 4, TPHCM sẽ thực hiện thành công Nghị quyết này và các Nghị quyết khác của Trung ương, từ đó tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng bộ TPHCM ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Khâu đột phá trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải phân tích, khác với kiểm điểm cuối năm định kỳ, đợt sinh hoạt tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 tập trung vào 3 nội dung chủ yếu: Tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và trách nhiệm của cấp ủy tổ chức Đảng, đảng viên, của người đứng đầu về tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái; những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ; việc thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyền hạn trách nhiệm cá nhân.

Trung ương cho rằng, 3 vấn đề đã nêu đều quan trọng và có liên quan mật thiết với nhau, nhưng Trung ương xác định vấn đề thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất. Trung ương cho đây chính là khâu đột phá trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng hiện nay, là “mắt xích” chủ yếu mà chúng ta cần nắm lấy, song trong chỉ đạo không được coi nhẹ 2 vấn đề kia.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]