Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Quốc phòng tổ chức phiên họp thường kỳ năm 2017

Thứ năm, 07/12/2017, 21:20 (GMT+7)

(An Ninh - Quốc Phòng) - Sáng 7-12, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (TĐ-KT) Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức phiên họp thường kỳ năm 2017. Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT), Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT BQP chủ trì phiên họp.

Cùng dự có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐ-KT BQP; Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó tổng Tham mưu trưởng, Phó chủ tịch Hội đồng TĐ-KT BQP; các đồng chí Ủy viên Hội đồng TĐ-KT BQP và lãnh đạo, đại diện các cơ quan chức năng BQP, TCCT.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: QUỐC CHÍNH

Phát biểu của Thượng tướng Lương Cường và các ý kiến tại phiên họp thống nhất đánh giá: Công tác TĐ-KT năm 2017 được QUTƯ, BQP, TCCT, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của toàn quân diễn ra liên tục, rộng khắp, có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo, gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước ở địa phương và các PTTĐ của các cấp, các ngành, các tổ chức quần chúng, với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; nêu cao ý chí quyết tâm và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ, ra sức thi đua huấn luyện giỏi, SSCĐ cao, chiến đấu thắng lợi, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.

Công tác khen thưởng được tiến hành chặt chẽ, kịp thời, thúc đẩy sự phát triển của PTTĐ; góp phần tạo động lực để các cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ năm 2017. Kiểm tra công tác TĐ-KT năm 2017, Hội đồng TĐ-KT Trung ương đánh giá “Quân đội luôn là đơn vị dẫn đầu PTTĐ yêu nước của toàn quốc”.

Năm 2018, Hội đồng TĐ-KT BQP tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ phong trào TĐQT của toàn quân, gắn với tham gia hiệu quả PTTĐ yêu nước ở địa phương; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết của QUTƯ về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua và làm tốt công tác khen thưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TĐ-KT trong các cơ quan, đơn vị và toàn quân, tạo động lực quan trọng, trực tiếp góp phần xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện…

Các đại biểu cũng dành thời gian thảo luận về chủ đề của Phong trào TĐQT năm 2018, bám sát chủ đề xuyên suốt là “Giữ vững đoàn kết, tăng cường kỷ cương, không ngừng sáng tạo TĐQT”. Tiếp tục quán triệt các văn bản pháp luật của Nhà nước và thông tư hướng dẫn TĐ-KT của BQP. Thực hiện tốt chủ trương khen thưởng hướng về cơ sở, khen thưởng tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong huấn luyện, SSCĐ, chiến đấu, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; các tập thể, cá nhân làm nhiệm vụ ở nơi khó khăn, gian khổ, vùng sâu, vùng xa; biểu dương, khen thưởng kịp thời những nhân tố mới, tôn vinh điển hình tiên tiến. Chú trọng khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong khen thưởng.

Hội đồng TĐ-KT BQP kêu gọi cán bộ, chiến sĩ toàn quân nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động, tích cực, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhằm đưa công tác TĐ-KT trong quân đội ngày càng phát triển mạnh mẽ, hiệu quả cao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

(Theo Quân Đội Nhân Dân)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]